<= Quay lại menu   == NUI BUS ==
Hướng dẫn:

Website này giúp tìm và theo dõi xe bus tại Hà Nội

ĐỂ TÌM BẾN:
- Nhập tên đường hoặc tên bến vào ô tìm kiếm (không cần dấu).
Ví dụ: thanh xuan, kim ma,...
- Bấm nút "Tìm kiếm"

ĐỂ THEO DÕI XE:
- Bấm vào tên bến vừa tìm được
- Bạn có thể lưu lại (bookmark) trang đang xem để về sau tiện theo dõi, không cần tìm lại nữa
- Bạn có thể sẽ cần bấm nút "làm mới" nếu trang web không tự động cập nhật trạng thái xe bus


THÔNG TIN:
Sản phầm này KHÔNG thuộc quản lý của Transerco/Hanoibus
Liên hệ lập trình viên: nui.isweb.site